×
Meniu

Primăria Buţeni – cea mai verde şi salubră localitate

Miercuri, comisia raională pentru organizarea şi desfăşurarea bilunarului de înverzire şi salubrizare a localităţilor s-a întrunit într-o ultimă şedinţă, de bilanţ, în cadrul căreia au fist făcute totalurile concursului şi s-au ales învingătorii.

69bc9c3e85c501b0a6208cc7a55abbf9_LPreşedintele comisiei Efim Moramu, vicepreşedinte al raionului pe problemele agricole, i-a invitat pe mebrii comisiei să se expună vizavi de ceea ce au constatat în urma raidurilor efectuate prin localităţile raionului pe parcursul celor două luni cît a durat bilunarul, pentru ca să se pună la vot care localitate s-a remarcat prin cele mai bune rezultate la acest capitol. Astfel, inspectorul Inspecţiei Ecologice Boris Ţurcanu a menţionat că s-au făcut deplasări practic prin toate primăriile raionului şi, chiar dacă s-a efectuat un volum enorm de lucru de către priamri, au mai rămas unele probeleme, precum: neamenajarea gunoiştilot săteşti, ca exemplu fiind adusă primăria Oneşti, unde nici drum de acces nu este spre gunoişte, aceasta nefiind diguită, şi în consecinţă poluiază solul şi rîuleţul Bujoriţa; lipsa serviciilor de evacuare organizată a deşeurilor; poluarea cu deşeuri a rîuleţelor, afluenţilor şi a canalelor de scurgere a apelor pluviale; ocuparea nelegitimă a terenurilor prin depozitarea materialelor de construcţie şi a a deşeurilor; arderea deşeurilor de orice provenienţă şi a resturilor vegetale care generează fum foarte toxic ş.a. „Comparativ cu anii precenţi, s-a muncit mai mult şi rezultatele sunt mai vizibile. Totuşi, am constatat că mai este mult de lucru la Oneşti, Dancu, Boghiceni şi Bujor” – a specificat Boris Ţurcanu.

Anatolie Aga, şeful Centrului de Sănătate Publică, a menţionat, de asemenea, că CSP a dezinfectat pe parcursul bilunarului, la solicitarea primarilor, 842 de fîntîni în 9 localităţi, atenţionînd că sursele de apă din teritoriu sunt poluate şi necesită a fi dezinfectate periodic. Dl Aga a adus exemplul fîntînilor din zona de jos a or. Hînceşti (str. M. Eminescu, Al. cel Bun etc) care sunt poluate cu nitraţi mai mult decît în alte zone ale oraşului. O altă problemă identificată a fost amplasarea necorespunzătoare a obiectelor nou construite în localităţi, care servesc drept surse de poluare a mediului. În nota informativă prezentată de Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor, Dumitru Cojocaru, şeful Direcţiei, a menţionat că s-au efectuat 261 controale la obiectele de menire socială, fiind întocmite 32 procese verbale. În urma controalelor la fermele din Bozieni, Fîrlădeni, Buţeni, Bratianovca, Vlea Florii, Sărata Mereşeni şi Dubovca s-au depistat unele încălcări, la fel şi în unele localuri, unde agenţii economici nu au respectat cerinţele sanitar-igienice.

După ce s-au expus, membrii juriului au pus la vot candidaturile primăriilor cu cele mai bune rezultate pentru ocuparea locurilor premiante, clasînd unanim primăria Buţeni pe primul loc, iar primăriile Pervomaiscoe şi Cioara pe locurile doi, respectiv trei. De asemenea, comisia a hotărît ca primăriile Hînceşti şi Negrea să fie menţionate cu diplome de onoare speciale, pentru menţinerea sistematică, pe parcursul anilor, a unei stări sanitare bune în localitate. Diplomele urmează a fi oferite primarilor în mod oficial la următoarea şedinţă a administraţiei raionului cu primarii, în prima zi de marţi a lunii iunie.

Elena ZAIŢEV