×
Meniu

REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în s. Buţeni, rl. Hînceşti

Anexă

la Decizia Consiliului Local Buţeni

nr. 4/3 din 23.09.2016

REGULAMENTUL

de desfăşurare a activităţii de comerț în

s. Buţeni, rl. Hînceşti

 1. DISPOZIȚII GENERALE

  1. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în satul Buţeni (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

  2. Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în satul Buţeni în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe:

1) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

2) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

3) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

4) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult;

5) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

6) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi.

  1. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și alte acte normative în vigoare.

 1. II. INTERDICŢII PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR FORME DE COMERȚ

Secțiunea 1. Comerţul ambulant

  1. Se interzice desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul următoarelor străzi și zone:

1) str. Renaşterii, cu excepţia zonei de lîngă magazinul Hîncop.

2) str. Ioan Botezatu, cu excepţia opririi de la fosta baie,

3) str. Ilieşu, cu excepţia zonei de lîngă gospodăria dlui Lupaşcu Mihail.

 1. III . DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ÎN APROPIEREA EDIFICIILOR ȘI ZONELOR STABILITE DE LEGE

Secțiunea 1. Activitatea de comerţ în apropierea unor edificii

Se interzice categoric desfăşurarea activităţii de comerţ pe teritoriul Gimnaziului „Anton Bunduchi”, Grădiniţei „Romaniţa”, Oficiului Medicilor de Familie Buţeni.

 1. IV. INTERDICŢII PRIVIND PRESTAREA UNOR SERVICII

Secțiunea 1. Jocuri de noroc

Se interzice amplasarea sălilor de joc și aparatelor de joc, și desfășurarea jocurilor de noroc, în zona de centru a localităţii

Antreprenorii ce prestează astfel de servicii vor avea dreptul să activeze doar în zonele periferice ale localităţii în intervalul de timp 21:00-07.00.

Secțiunea 2. Interdicții privind comercializarea produselor de alimentaţie publică, produselor prihtehnice şi a altor produse periculoase pentru sănătatea localnicilor se interzice de fi vîndute de comercianţii ambulanţi, stradali, cu excepţia zilelor de sărbătoare şi doar cu pernisiunea administraţiei publice locale.