×
Meniu

Patrimoniul local

Sunt planificate zone de agrement,  care sunt la etapa de amenajare –  pe malurile iazurilor de pe Valea Gropii și de pe Valea Gălbeniței din localitate, iazuri  date în arendă. Arendașii intenționează pe viitor să amenajeze și pensiuni de odihnă.

Un alt agent economic are intenția de a construi o stațiune turistică/gospodărie ce primește turiștii la masa tradițională.

Satul dispune de trei biserici, edificiile cărora sunt monumente de arhitectură:

  • Biserica ortodoxă cu hramul ”Sfîntul Nicolae”, care se sărbătorește pe 22 mai;
  • Biserica ortodoxă cu hramul Nașterea Maicii Domnului, care se sărbătorește pe 21 septembrie;
  • Biserica adventistă de ziua a șaptea.

Potențial cultural:

Formație de dans/ansamblu muzical/ansamblu vocal/

Ansamblul folcloric ”Vatra”. (Grupa mică de dansatori și Grupa adulților de cântece folclorice).

Pictori/Meșteșugari/Sculptori

Gîrleanu Pantelimon, profesor de specialitate. Este pasionat de lucrul în lemn și pictură. Posedă lucrări de pictură și  sculptură în lemn.

Munteanu Mihail – lemnar. Are atelier propriu în care confecționează diferite articole de tîmplărie la comandă și pentru realizare.

 

Cărți:

Buțeni – comoara satului.

Cu suportul financiar al administrației publice locale a fost editată cartea  ”Buțenii și comoara sa”, autor Tudor Țopa . Este o carte care vorbește despre unele momente din istoria satului și despre  personalități  marcante  din localitate, ca de exemplu:

Ludmila Bunduchi-Ețco – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, laureat al Premiului Național;

Ion Robu – doctor în economie, fost Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Al Republicii Moldova în Azerbaidjan și Georgia;

Mihai Tașcă – doctor în drept, cercetător științific superior la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de științe a Moldovei;

Nicolae Balaur – doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, fondatorul Direcției științifice Agrobioenergetica;

Ion Grosu – vicedirector al Teatrului Național «Satiricus», Artist Emerit;

Eugen Roșcovanu – magistru în economie și administrarea afacerilor, doctorand, președintele Asociației Micului Bisiness, membru al Consiliului Economic al Primului Ministru, Vicepreședinte al Confederației Naționale a  Patronatelor din Republica Moldova;

Ion Bunduchi – journalist, fost director la postul de radio «Antena C», lector superior la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM;

Igor Beșleagă – campion mondial între junior la lupte Greco-romane.