×
Meniu

Proiecte implementate și curente

Lucrări de amenajare și înverzire a centrului satului

Au fost construite rigolele de scurgere a apei pe marginea șoselei , au fost instalate bordiurele pe marginea șoselei, au fost plantați copaci, tufari și semănată iarbă pe parcele.

Proiectul  a fost implementat în anul 2001 și a costat circa 98 mii lei  fiind finanțat de APL și FISM.

Obiectiv:  asigurarea durabilității sectorului de drum  asfaltat, reparat capital cu suportul FISM.

Rezultat: drum asfaltat protejat, ridicarea nivelului   de cultură a sătenilor referitor  la păstrarea curățeniei, cetățenii își sădesc flori pe lîngă gardurile gospodăriilor lor.


Extinderea rețelei de telefoane.

A fost  extinsă rețeaua de telefoane în toate sectoarele satului .

Proiectul a fost implementat în anul 2002-2003. Costul proiectului – circa 1,4 milioane lei. A fost finanțat integral  de către cetățeni .

Obiectiv: telefonizarea  localității.

Rezultat: Au fost conectate la rețeaua de telefoane nou construită circa 800 de case individuale.


Lucrări de amenajare și înverzire a centrului satului

Au fost construite rigolele de scurgere a apei pe marginea șoselei , au fost instalate bordiurele pe marginea șoselei, au fost plantați copaci, tufari și semănată iarbă pe parcele.

Proiectul  a fost implementat în anul 2001 și a costat circa 98 mii lei  fiind finanțat de APL și FISM.

Obiectiv:  asigurarea durabilității sectorului de drum  asfaltat, reparat capital cu suportul FISM.

Rezultat: drum asfaltat protejat, ridicarea nivelului   de cultură a sătenilor referitor  la păstrarea curățeniei, cetățenii își sădesc flori pe lîngă gardurile gospodăriilor lor.


 Gazificarea satului.

Afost construită rețeaua de gaze de presine medie și foasă.Proiectul a fost început în 2005. La moment mai este necesar de construit rețeaua de presiune joasă din mahalaua Hîrtop. La inițiativa locatarilor sectorului dat , A.O «Dealul Morilor» și APL se vor implica și în gazificarea acestui sector.

Conducta de presiune înaltă a  fost construită cu suportul financiar al Consiliului raional și a costat 1 mln. 656 mii lei. Conducta de presiune joasă a fost construită cu suportul financiar al contribuabililor și a costat 1 mln.745mii lei.

Obiectiv: Gazificarea localității.

Rezultat: Conectarea tuturor instituțiilor publice și a 600 case individuale la rețeaua de gaze naturale.


Schimarea ferestrelor și ușilor  la edificiul gimnaziului.

Au fost instalate uși și ferestre cu geamuri termopan și s-au reparat capital trei săli pentru activitatea copiilor.

Perioada implementării proiectului  2009- 2010. Costul – circa 800 mii lei.

Finanțator –APL  și FISM.

Obiectiv : păstrarea agentului termic și îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru copii și lucrătorii grădiniței.

Rezultat :  micșorarea cheltuielilor pentru încălzirea sediului grădiniței, micșorarea cazurilor de îmbolnăviri ale copiilor și lucrătorilor grădiniței,  aspect estetic al sălilor de activitate a copiilor.

  Au fost instalate uși și geamuri termopan la toate clădirile gimnaziului.

Perioada implementării  2009-2010. Costul – 870 mii lei.

Finanțator APL și FISM.

Obiectiv : păstrarea agentului termic.

Rezultat :micșorarea cheltuielilor pentru încălzirea tuturor clădirilor  gimnaziului, micșorarea cazurilor de îmbolnăviri ale elevilor, ale cadrelor didactice și personalului tehnic al gimnaziului.


Gazificarea Oficiului Medicilor de familie și construcția  unei porțiuni a rețelei de presiune joasă.

A fost construită cazangeria la Oficiul Medicilor de Familie și conectată sistema de încălzire la rețeaua de gaze .Deasemenea a fost construită o porțiune din rețeaua de presiune joasă.

Perioada implentării –  2006-2007. Costul  circa 300 mii lei.  Finanțator APL și FISM.

Obiectiv: conectarea sistemei de încălzire din sediul OMF la gaze naturale și construcția unei porțiuni de rețea de presiune joasă.

Rezultat: crearea condițiilor normale de activitate pentru lucrătorii OMF și îmbunătățirea condițiilor de deservire a pacienților. Conectarea la rețeaua de gaze a 40 de case individuale.


Construcția apeductului.

A fost construită rețeaua de aprovizionare cu apă în toate sectoarele satului.

Perioada de implementare – 2014 -2016. Costul total  circa –   milioane lei.  Finanțatori – Fondul Ecologic de Stat, cetățenii, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Obiectiv: Aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.

Rezultat: conectarea  a 812 case individuale la rețeaua de apă potabilă,  îmbunătățirea calității apei, micșorarea cazurilor de îmbolnăviri, ușurarea muncii femeilor.