×
Meniu

Proiecte

Lucrări de amenajare și înverzire a centrului satului. 

Au fost construite rigolele de scurgere a apei pe marginea șoselei, au fost instalate bordurele pe marginea șoselei, au fost plantați copaci, arbuști și semănată iarbă pe parcele.
Proiectul a fost implementat în anul 2001 și a costat circa 98 mii lei fiind finanțat de APL și FISM.
 • Obiectiv: asigurarea durabilității sectorului de drum asfaltat, reparat capital cu suportul FISM.
 • Rezultat: drum asfaltat protejat, ridicarea nivelului de cultură a sătenilor referitor la păstrarea curățeniei, cetățenii își sădesc flori pe lîngă gardurile gospodăriilor lor.

 

Extinderea rețelei de telefoane.

A fost extinsă rețeaua de telefoane în toate sectoarele satului.
Proiectul a fost implementat în anul 2002-2003. Costul proiectului – circa 1,4 milioane lei. A fost finanțat integral de către cetățeni.

 • Obiectiv: telefonizarea localității.
 • Rezultat: Au fost conectate la rețeaua de telefoane nou construită circa 800 de case individuale.

 

Gazificarea satului.

Afost construită rețeaua de gaze de presine medie și foasă. Proiectul a fost început în 2005. La moment mai este necesar de construit rețeaua de presiune joasă din mahalaua Hîrtop. La inițiativa locatarilor sectorului dat , A.O ”Dealul Morilor” și APL se vor implica și în gazificarea acestui sector.

Conducta de presiune înaltă a fost construită cu suportul financiar al Consiliului Raional și a costat 1 mln. 656 mii lei.

Conducta de presiune joasă a fost construită cu suportul financiar al contribuabililor și a costat 1 mln.745mii lei.

 • Obiectiv: Gazificarea localității.
 • Rezultat: Conectarea tuturor instituțiilor publice și a 600 case individuale la rețeaua de gaze naturale.

 

Lucrări de reparație capitală la grădiniță.

Au fost instalate uși și ferestre cu geamuri termopan și s-au reparat capital trei săli pentru activitatea copiilor.
Perioada implementării proiectului 2009- 2010. Costul – circa 800 mii lei.
Finanțator –APL și FISM.

 • Obiectiv: păstrarea agentului termic și îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru copii și lucrătorii grădiniței.
 • Rezultat: micșorarea cheltuielilor pentru încălzirea sediului grădiniței, micșorarea cazurilor de îmbolnăviri ale copiilor și lucrătorilor grădiniței, aspect estetic al sălilor de activitate a copiilor.

 

Schimarea ferestrelor și ușilor la edificiul gimnaziului.

Au fost instalate uși și geamuri termopan la toate clădirile gimnaziului.
Perioada implementării 2009-2010. Costul – 870 mii lei.
Finanțator APL și FISM.

 • Obiectiv: păstrarea agentului termic.
 • Rezultat: micșorarea cheltuielilor pentru încălzirea tuturor clădirilor gimnaziului, micșorarea cazurilor de îmbolnăviri ale elevilor, ale cadrelor didactice și personalului tehnic al gimnaziului.

 

Gazificarea Oficiului Medicilor de familie și construcția unei porțiuni a rețelei de presiune joasă.

A fost construită cazangeria la Oficiul Medicilor de Familie și conectată sistema de încălzire la rețeaua de gaze .Deasemenea a fost construită o porțiune din rețeaua de presiune joasă.
Perioada implementării – 2006-2007. Costul circa 300 mii lei. Finanțator APL și FISM.

 • Obiectiv: conectarea sistemei de încălzire din sediul OMF la gaze naturale și construcția unei porțiuni de rețea de presiune joasă.
 • Rezultat: crearea condițiilor normale de activitate pentru lucrătorii OMF și îmbunătățirea condițiilor de deservire a pacienților. Conectarea la rețeaua de gaze a 40 de case individuale.

 

Construcția apeductului.

A fost construită rețeaua de aprovizionare cu apă în toate sectoarele satului.
Perioada de implementare – 2014 -2016. Costul total circa – milioane lei. Finanțatori – Fondul Ecologic de Stat, cetățenii, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

 • Obiectiv: Aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
 • Rezultat: conectarea a 812 case individuale la rețeaua de apă potabilă, îmbunătățirea calității apei, micșorarea cazurilor de îmbolnăviri, ușurarea muncii femeilor.